Ana Sayfa
İhraç Hakkında
İhraç Hakkında

Kupon Ödemesi Yatırımcılara 364 gün vadeli Kira Sertifikası için 3 ayda bir kupon ödemesi ve vade sonunda başlangıçta ödemiş oldukları Kira Sertifikası bedeli ödenecektir.

Gelir Dağıtım Ödemesi = Kira Sertifikası Nominal Tutarı * Kira Sertifikası Yıllık Getiri Oranı* Ödeme Dönemindeki Gün Sayısı/365

Örnek;
Sertifika sahibine ihraç sonrası dağıtımdan 10.000 TL pay düşsün,
Belirlenen kira sertifikası yıllık getiri oranının %9 olduğunu varsayalım,

 • İlk kupon ödemesi = 10.000*91*%9/365 = 224.38 TL.
 • İkinci kupon ödemesi = 224.38 TL.
 • Üçüncü kupon ödemesi = 224.38 TL.
 • Dördüncü kupon ödemesi = 224.38 TL olacak ve dördüncü kupon ödemesi ile beraber sertifikanın nominal bedeli olan anapara ödemesi de gerçekleştirilecektir.

Not:
Belirtilen kupon getirileri brüt olup, %10 stopaj vergi kesintisi yapılacaktır.

 • Kira Sertifikası ihracı Başvuru Kanalları;
 • Kuveyt Türk Şubeleri : Bireysel Yatırımcılar için
 • Kuveyt Türk İnternet Şubesi : Bireysel Yatırımcılar için
 • Kuveyt Türk Yatırım Bankacılığı Müdürlüğü : Kurumsal Yatırımcılar için
 • BMD Şubeleri : Kurumsal ve Bireysel Yatırımcılar için
 • BMD İnternet Şubesi : Bireysel Yatırımcılar için
 • Ak Yatırım : Kurumsal Yatırımcılar için
 • Akbank Şubeleri : Bireysel Yatırımcılar için
 • İhraca katılabilecek yatırımcılar;
 • Bireysel ve kurumsal yatırımcılar

Kira Sertifikası işlem türleri;
Yatırımcılar Nakit olarak ihraca katılabilecekleri gibi, Blokeli/Teminatlı olarak da ihraca katılabilirler. Nakit işlemler TL cari hesabından, Blokeli/Teminatlı işlemler ise Cari/Katılma TL, Cari/Katılma USD, Cari EURO, Cari/Katılma Altın hesaplarından yapılabilir. Bu durumda bloke tutarı takas gününde çözülerek müşterinin yatırım hesabına aktarılır.

Dağıtım Metodu;

Yurt içi bireysel yatırımcılara Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm yurt içi bireysel yatırımcılara 1.000. - TL` lik sertifika verilecek, daha sonra, yurt içi bireysel yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve dağıtılacaktır. Kurumsal yatırımcılar için kademeli dağıtım yöntemi kullanılacak olup, kurumsal yatırımcı talepleri Kuveyt Türk Yatırım Bankacılığı Müdürlüğü tarafından alınacaktır.

İkinci El Piyasa İşlemleri;
2.el piyasasında alım -satım işlemi yapmak isteyen yatırımcılar; yatırım hesabının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kersin Alım Satım Pazarında alım-satım emri verebilir. 2.el piyasada 10.000 TL`nin üzerindeki işlemler BİST`de gerçekleştirilecektir. Yatırımcı sertifika sahiplerimiz, Kuveyt Türk internet şubesine www.kuveytturk.com.tr adresinden ulaşarak BMD nezdinde alım satım emirlerini verebilirler.  

Kira Sertifikası teslim yeri ve zamanı;
Kira sertifikalarının fiziki teslimi söz konusu olmayıp bu kıymetler, SPK Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Yatırımcıların satın almaya hak kazandıkları kıymetler, dağıtım listesinin KT VKŞ tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden iş günü içerisinde MKK’daki hesaplarına aktarılacaktır.

Kira Sertifikaları Vergilendirmesi;
Kira Sertifikaları bireysel yatırımcılar için %10 stopaja tabidir, kurumsal yatırımcılar için stopaj kesintisi yapılmamaktadır.


KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. bir Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. bağlı ortaklığıdır.