Ana Sayfa
İhraç Takvimi
İhraç Takvimi

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ TAKVİMİ
KİRA SERTİFİKASI HALKA ARZI ÖZET VERİLERİ
Kaynak Kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
İhraççı Şirket KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş
İhraç Miktarı 100.000.000.-TL (Talebe göre 150.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir)
Türü Kira Sertifikası
Devre Konu Varlıklar Leasing Varlıkları
Kira Sertifikası Süresi 364 Gün
İhraç Piyasası TL Yurtiçi
İhraç Yöntemi Halka Arz
Lider Aracı Kurum Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Talep Toplama 13-14-15 Kasım 2013
Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi 19 Kasım 2013 Salı
Kira Sertifikası Bedeli Geri Ödenme Tarihi 18 Kasım 2014 Salı
Gelir Dağıtım Adedi 4 defa gelir dağıtımında (91 günde bir) bulunulacaktır
Gelir Dağıtım Tarihleri 1. Gelir Dağıtım Tarihi 18 Şubat 2014 Salı
2. Gelir Dağıtımı Tarihi 20 Mayıs 2014 Salı
3. Gelir Dağıtımı Tarihi 19 Ağustos 2014 Salı
4. Gelir Dağıtımı Tarihi 18 Kasım 2014 Salı
Kira Sertifikası Bedeli Ödenme Tarihi 18 Kasım 2014 Salı
Kira Sertifikasının Satış Fiyatı 100. - TL 
Yıllık Getiri Oranı Kira sertifikalarına ödenecek olan yıllık Getiri Oranı talep toplama süresinin ertesi iş günü %8,60- %9,10 aralığında olmak koşulu ile kesinleştirilerek www.ktksvks.com.tr adresli KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.’nin internet sitesi ve KAP’ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır.

Dönemsel Gelir Dağıtım Oranı = Getiri Oranı (yıllık)* Gelir Dönemindeki Gün Sayısı/365


ÖRNEK FİYATLAMA
Fiyatlama Yapılan Tarih 8 Kasım 2013 Cuma
İhraç Miktarı 150.000.000. - TL 
Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi 19 Kasım 2013 Salı
Kira Sertifikası Bedeli Geri Ödenme Tarihi 18 Kasım 2014 Salı
Kira Sertifikasının Yıllık Gelir Dağıtım Oranı   8,60% 9,10%
Dönemsel Gelir Dağıtım Oranı   2,15% 2,27%
Gelir Dağıtım Tutarları (TL) 1. Gelir Dağıtım Tutarı 3.225.000 3.405.000
2. Gelir Dağıtımı Tutarı 3.225.000 3.405.000
3. Gelir Dağıtımı Tutarı 3.225.000 3.405.000
4. Gelir Dağıtımı Tutarı 3.225.000 3.405.000
Kira Sertifikası Bedeli Ödenme Tutarı 150.000.000 150.000.000

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. bir Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. bağlı ortaklığıdır.