Ana Sayfa
Hakkımızda
Hakkımızda

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. 

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ nın izni ile 3 Eylül 2013 tarihinde kurularak, ticaret siciline tescil edilmiştir. Türkiye’de sukuk ve kira sertifikaları alanında bir çok ilke imza atan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Banka’nın ve müşterilerinin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı kira sertifikası ihraçlarını gerçekleştirmek üzere KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.’yi kurmuştur. 

Şirketimiz, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunun ilgili maddelerine dayanılarak SPK tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) uyarınca münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmuş olan bir sermaye piyasası kurumudur.


KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. bir Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. bağlı ortaklığıdır.