Ana Sayfa
Merak Ettikleriniz
Merak Ettikleriniz

 • Kira Sertifikasını nereden ve nasıl alabilirim?
  Kuveyt Türk şubelerine, Kuveyt Türk’ün www.kuveytturk.com.tr web adresine müracaat edebilirsiniz.
 • Kira Sertifikası ihracı katılım bankacılığı prensiplerine uygun mudur? İcazet belgesine nereden ulaşılabilirim?
  Kira sertifikası ihracı katılım bankacılığı prensiplerine uygundur. İcazeti, Bankamızın Danışma Kurulu tarafından verilmiştir. Danışma Kurulu Uygunluk belgesine www.ktksvks.com.tr web adresinden erişebilirsiniz.
 • İhraççı Bilgi Dokümanı, İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metinleri, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet belgelerine nerden ulaşılabilirim?
  İhraççı Bilgi Dokümanı, İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metinleri, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet belgelerine www.ktksvks.com.tr ve www.kuveytturk.com.tr web adresimizden ulaşılabilirsiniz.
 • Kira sertifikasına yatırım yapmak için kimler talepte bulunabilir?
  Yurtiçi bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar talepte bulunabilir.
  Bireysel Yatırımcılar: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği uyarınca, Kurumsal yatırımcı tanımı dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler.
  Kurumsal Yatırımcılar: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği uyarınca, Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler dışındaki profesyonel müşteriler.
 • Kupon ödemeleri müşterinin hangi hesabına yatırılacak?
  İhraçtan satış gerçekleştikten sonra kupon ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan kayıtlar dikkate alınarak sertifikayı elinde bulunduran yatırımcının yatırım hesabına Varlık Kiralama Şirketi tarafından ödenir.
 • Kira sertifikası sahipleri için devlet garantisi bulunmakta mıdır?
  Yatırımcıların Kira Sertifikası ihracı kapsamında satın aldıkları kira sertifikaları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmayıp, kira sertifikalarında tutar olarak herhangi bir devlet garantisi bulunmamaktadır.
 • Dağıtım sonrası nasıl bilgi sahibi olabilirim?
  Kuveyt Türk şubelerinden veya yatırım hesabınızın bağlı bulunduğu yatırım kuruluşlarından bilgi alabilirsiniz.
 • Bireysel yatırımcı olarak talep ettiğim kadar halka arzdan kira sertifikası alabilecek miyim?
  Talebin halka arz edilen sertifikalardan fazla olması halinde, dağıtımdan alacağınız kira sertifikası miktarı talep ettiğinizden daha az gerçekleşebilir. Şöyle ki, bireysel yatırımcılara dağıtım oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 1.000 TL nominal tutar dağıtılacaktır. Halka arzda her bir yatırımcıya 1.000 TL nominal bedelli kira sertifikası dağıtılamayacak kadar çok sayıda Yurtiçi Bireysel Yatırımcıdan talep gelmesi durumunda, hangi yatırımcılara 1.000 TL nominal bedelli kira sertifikasının satılacağına Varlık Kiralama Şirketince karar verecektir. Daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan nominal tahsisat miktarının, kira sertifikasının kalan nominal talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan “Arzın Talebi Karşılama Oranı” her bir Yurt İçi Bireysel Yatırımcının karşılanmayan kişisel talebi ile çarpılacak ve 100 TL nominal katları şeklinde dağıtılacaktır.
 • Firma olarak Kuveyt Türk’ten fon kullanmak istediğimde, sahip olduğum kira sertifikasını teminat olarak kullanmam mümkün müdür?
  Kuveyt Türk prensip itibariyle, menkul kıymet rehini kategorisinde kendi Varlık Kiralama Şirketinin ihraç ettiği kira sertifikasını teminat olarak kabul etmektedir. Teminatın miktarını, şartlarını, müşteri bazında uygulamalarını ve fon kullandırmanın şartlarını belirlemede Kuveyt Türk’ün teminat ve kredi politikası yürütülecek olup, Kuveyt Türk bu hususlarda dilediği şartları öne sürebilme hakkını haizdir.


KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. bir Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. bağlı ortaklığıdır.